Dammers Opleiding & Advies, praktijkgericht en maatwerk

Home Opleidingen Over ons Contact Disclaimer

Cursus bevoegdheden voor de toezichthouder algemeen

Doelgroep:

De deelnemers aan deze cursus gaan werken als toezichthouder of fungeren reeds als zodanig. Tevens leidinggevenden, beleidsmakers, beslissers voor bestuurlijke boetes, last onder bestuursdwang en last onder dwangsom.  De cursisten hebben bij voorkeur eerder een Basiscursus bestuursrecht of een gelijksoortige opleiding gevolgd. De cursisten willen op een adequate en actuele manier de bevoegdheden in een korte tijdspanne gedoceerd krijgen.

Leerdoelen:

Tijdens de cursus zullen de cursisten de relevante bepalingen uit de AWB gedoceerd krijgen. Tevens krijgen zij de relevante controlevoorschriften, bevoegdheden voor toezichthouders uit de sectorale wetgeving waar zij toezicht op houden en voor handhaven gedoceerd.

Om de cursus interactief te maken zal er tijdens de cursus worden gewerkt met casuïstieken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere interactieve leervormen, zoals video’s, quizes etc. Er wordt gebruik gemaakt van het cursusboek ‘Dé praktijkwijzer voor Bestuursrechtelijke handhaving toezichthouders’ (© H.J. Dammers).

Na afloop van de cursus bezitten de cursisten de juridische kennis die hen in staat stelt de hen toegekende bevoegdheden op een verantwoorde wijze uit te voeren. Zij kunnen benoemen met welke gebruikmaking van bevoegdheden en oplegging van welke verplichtingen zij dit doen en met welke aspecten daarbij rekening gehouden dient te worden.

Tijdens de cursus zal worden gewezen op de genuanceerde visie die bestuursorganen bij het handhaven hanteren en op de eventuele juridische en politieke afbreukrisico’s. Met andere woorden: ‘handhaven is goed, maar wel op een genuanceerde manier’. De cursus zal daarnaast bijdragen aan het ontwikkelen van draagvlak en enthousiasme bij de cursist voor toepassing van de bestuursrechtelijke bevoegdheden. De cursisten zullen na deze cursus namelijk ervaren dat zij een breed scala aan bevoegdheden hebben om zaken tot een goede oplossing te brengen.

Opleidingsniveau:

Geadviseerd wordt cursisten deel te laten nemen die eerder een Basiscursus bestuursrecht of een gelijksoortige opleiding volgden. De cursus is van MBO+ niveau.

Groepsgrootte:

Maximaal 15 deelnemers per groep.

Bijzonderheden:

Elke cursist krijgt, als de cursus de gehele dag wordt gevolgd, een certificaat van deelneming uitgereikt. Aan de cursus is geen examen of tentamen verbonden.  

Locatie:

In Company. De locatie wordt nader bepaald door de opdrachtgever.

Duur:

De cursus duurt 1 dag (de dag duurt 2 dagdelen van ieder 3 uur).