Dammers Opleiding & Advies, praktijkgericht en maatwerk

Home Opleidingen Over ons Contact Disclaimer

Basiscursus Algemene wet bestuursrecht voor de toezichthouder

 Doelgroep:

De deelnemers aan deze cursus worden aangewezen als toezichthouder of fungeren reeds als zodanig. Tevens leidinggevenden, beleidsmakers, beslissers voor bestuurlijke boetes, last onder bestuursdwang en last onder dwangsom.

Vanwege de aanwijzing als toezichthouder als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (AWB) alsmede hun controlerende taken is het voor de cursisten noodzakelijk kennis te dragen van de wet- regelgeving (hoofdzakelijk bevoegdheden) die deel uitmaken van de AWB. Tevens dienen zij te beschikken over kennis van de bevoegdheden die deel uitmaken van en de verplichtingen die opgelegd kunnen worden op grond van de sectorale wetgeving waar zij toezicht op houden en eventueel bestuursrechtelijk voor handhaven. Aan de hand van tijdens de cursus opgedane kennis kunnen leidinggevenden, beleidsmakers, beslissers en anderen bij het bestuursrechtelijk proces betrokkenen beoordelen op welke wijze bestuursrechtelijke bevoegdheden al dan niet juiste wijze worden en zijn toegepast.

Leerdoelen:

Tijdens de cursus zullen de cursisten de relevante bepalingen uit de AWB gedoceerd krijgen. Tevens krijgen zij de relevante controlevoorschriften, bevoegdheden voor toezichthouders uit de sectorale wetgeving waar zij toezicht op houden en voor handhaven gedoceerd.

Er zal aandacht worden besteed aan de relevante beginselen van behoorlijk bestuur die essentieel zijn bij de toepassing van voornoemde bevoegdheden.

Om de cursus interactief te maken zal er tijdens de cursus worden gewerkt met casuïstieken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van andere interactieve leervormen, zoals video’s, quizes etc. Er wordt gebruik gemaakt van het cursusboek ‘Dé praktijkwijzer voor Bestuursrechtelijke handhaving toezichthouders’ (© H.J. Dammers).

Na afloop van de cursus bezitten de cursisten de juridische kennis die hen in staat stelt een onderzoek op juridisch correcte wijze te verrichten voor het bestuursorgaan in dienst waarvan zij werken. Zij hebben kennis van de bevoegdheden van de door hen uitgevoerde wetgevingen. Dit stelt hen in staat in alle geledingen bestuursrechtelijk onderzoeken op te starten en af te handelen. Zij kunnen benoemen met welke gebruikmaking van bevoegdheden en oplegging van welke verplichtingen zij dit doen en met welke aspecten daarbij rekening gehouden dient te worden. 

Tijdens de cursus zal worden gewezen op de genuanceerde visie die bestuursorganen bij het handhaven hanteren en op de eventuele juridische en politieke afbreukrisico’s. Met andere woorden: ‘handhaven is goed, maar wel op een genuanceerde manier’. De cursus zal daarnaast bijdragen aan het ontwikkelen van draagvlak en enthousiasme bij de cursist voor toepassing van de bestuursrechtelijke bevoegdheden. De cursisten zullen na deze cursus namelijk ervaren dat zij een breed scala aan bevoegdheden hebben om zaken tot een goede oplossing te brengen. 

Opleidingsniveau:

Geadviseerd wordt cursisten deel te laten nemen die een opleiding dan wel denk- of werkniveau op MBO-, MBO+, HBO, Academisch of W.O niveau. De cursus zelf is van MBO+ niveau. 

Groepsgrootte:

Maximaal 15 deelnemers per groep. 

Bijzonderheden:

Elke cursist krijgt, als de cursus de volle twee dagen worden gevolgd, een certificaat van deelneming uitgereikt. Aan de cursus is geen examen of tentamen verbonden.

Locatie:

In Company. De locatie(s) word(t)(en) nader bepaald door de opdrachtgever. 

Duur:

De cursus duurt 2 dagen (elke dag duurt 2 dagdelen van ieder 3 uur).