Dammers Opleiding & Advies, praktijkgericht en maatwerk

Home Opleidingen Over ons Contact Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Dammers Opleiding & Advies gepubliceerde internetpagina’s. Door onze internetpagina’s op te vragen op het internet, stemt u in met deze disclaimer zoals hieronder omschreven.

Er wordt door Dammers Opleiding & Advies continu de uiterste zorg besteed aan de juistheid en betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data op onze internetpagina’s. Onjuist- en/of onvolledigheden kunnen echter altijd onbedoeld voorkomen, ondanks de aandacht en zorg die aan de informatie wordt besteed. Dammers Opleiding & Advies kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, direct of indirect, welke voortkomt uit het gebruik van deze informatie. Ook is Dammers Opleiding & Advies niet verantwoordelijk voor de aan de internetpagina’s gekoppelde bestanden en/of verwijzingen naar internetpagina(‘s) van derden.

Alle door Dammers Opleiding & Advies, langs deze elektronische weg, verstrekte informatie en eventuele prijzen zijn geheel informatief waaraan geen enkel recht ontleend kan worden. Tevens is het niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dammers Opleiding & Advies, informatie en/of beeldmateriaal, welke gepubliceerd wordt op de internetpagina’s, op enigerlei wijze te gebruiken voor welk doeleinde dan ook.